Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
cầu trục dầm đơn 3 tấn
Cầu trục dầm đơn 3 tấn
cầu trục dầm đơn 5 tấn
Cầu trục dầm đơn 5 tấn
cầu trục dầm đơn 10 tấn
Cầu trục dầm đơn 10 tấn
cầu trục dầm đơn 20 tấn
Cầu trục dầm đơn 20 tấn
Cầu trục dầm đôi 10 tấn
Cầu trục dầm đôi 10 tấn
Cầu trục dầm đôi 5 tấn
Cầu trục dầm đôi 5 tấn
Cầu trục dầm đôi 20 tấn
Cầu trục dầm đôi 20 tấn
cầu trục ba tấn
Cầu trục 3 tấn
Cầu trục 2 tấn
Cầu trục 2 tấn
Cấu tạo cầu trục 1 tấn
CẤU TẠO CẦU TRỤC 1 TẤN
Cầu trục 2 tấn
HỆ THỐNG CẦU TRỤC 2 TẤN
Cầu trục 3.2 tấn
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA CẦU TRỤC 3.2 TẤN
CẤU TẠO DẦM CẦU CHẠY 5 TẤN
CẤU TẠO DẦM CẦU CHẠY 5 TẤN
Dầm cầu trục 10 tấn - Hàn Quốc
DẦM CẦU TRỤC 10 TẤN – HÀN QUỐC
Khẩu độ cầu trục 15 TẤN
KHẨU ĐỘ CẦU TRỤC 15 TẤN
Cấu tạo cầu trục dầm đôiI 30 tấn
CẤU TẠO CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 30 TẤN
Cấu tạo cầu trục dầm đôi 3
CẤU TẠO CẦU TRỤC MỘT DẦM 3 TẤN
SO SÁNH CẦU TRỤC MỘT DẦM VÀ CẦU TRỤC HAI DẦM 7.5 TẤN
SO SÁNH CẦU TRỤC MỘT DẦM VÀ CẦU TRỤC HAI DẦM 7.5 TẤN
Cầu trục quay JIB CRANE
Cầu trục quay JIB CRANE
Cầu trục dầm đôi 2 tấn
Cầu trục dầm đôi 2 tấn
mono rail xích kéo tay
Monorail xích kéo tay
Cầu trục monorail
cầu trục mono rail
Cầu trục treo
Cầu trục treo