Dự án đã cung cấp

cẩu trục dầm đơn

Lắp đặt hệ thống Cầu trục dầm đơn 5Tx29m 

tời kéo 7 tấn

Chế tạo tời kéo 7 tấn

 cầu trục dầm đôi 10 tấn

Dự án xây lắp cầu trục dầm đôi 10T tại xưởng gang thép tại Thái Nguyên

Xe con cầu trục

Dự án cung cấp cung cấp trọn bộ xe con cầu trục 16T  

Dự án đang thực hiện

cầu trục dầm đơn 2 tấn

Dự án cung cấp cầu trục dầm đơn 2 tấn tại Hải Dương

cổng trục dầm đơn 3 tấn

Dự án lắp đặt cổng trục dầm đơn 2x3T 

Cầu trục dầm đơn 2 tấn

Dự án lắp đặt cầu trục dầm đơn 2 tấn

cầu trục dầm đơn 3 tấn

Dự án cung cấp cầu tr​ục dầm đơn 3 tấn tại Nam Định