NỐI THANH RAY C

NỐI THANH RAY C

Phone: 0988 649 887 Hotline: 0965 735 665

Nối thanh C là một cấu kiện thép lắp ghép, làm chặt các đoạn C với nhau theo chiều dài cầu trục yêu cầu.

  • NỐI THANH RAY C
Bình luận