VÌ SAO CẦN CON LĂN DẪN CÁP

VÌ SAO CẦN CON LĂN DẪN CÁP

Phone: 0988 649 887 Hotline: 0965 735 665

Mỗi một thiết bị đều có tính năng đặc trương, dựa trên quy các, phương pháp sử dụng mà lựa trọn tương ứng.

  • Trolly dẫn cáp dùng để gạt cáp điện theo vị trí Pa lăng.

Mục đích:

  • Cáp không bị đứt, không kẹt

  • Tay gạt qua hộp dẫn kéo đi kéo lại cáp điện không bị vướng

  • An toàn cho sử dụng.

  • VÌ SAO CẦN CON LĂN DẪN CÁP
Bình luận