PhanhBố thắng cầu trục 15 Tấn
Bố thắng cầu trục 15 Tấn
Cấu tạo phanh cầu trục 10 tấn
Cấu tạo phanh cầu trục 10 tấn
Phanh đĩa cầu trục 5 tấn
Phanh đĩa cầu trục 5 tấn
Má phanh tời 3 tấn
Má phanh tời 3 tấn
Cơ cấu hãm phanh 2 tấn
Cơ cấu hãm phanh 2 tấn
Bố thắng cần cẩu 15 tấn – Đĩa hai mặt phíp
Bố thắng cần cẩu 15 tấn – Đĩa hai mặt phíp
Kích thước má phanh tời nặng 10 tấn - Đĩa giữa
Kích thước má phanh tời nặng 10 tấn - Đĩa giữa
Nguyên lý đĩa phanh Cầu trục 5 tấn - Brake B
Nguyên lý đĩa phanh Cầu trục 5 tấn - Brake B
Yêu cầu chất lượng bộ phanh cầu trục 3 tấn - Đĩa trung gian
Yêu cầu chất lượng bộ phanh cầu trục 3 tấn - Đĩa trung gian
Chỉnh lưu phanh tời nâng 2 tấn - SR 120
Chỉnh lưu phanh tời nâng 2 tấn - SR 120
CUỘN HÚT PHANH PALĂNG CẦU TRỤC 3 TẤN
TÌM KIẾM CUỘN HÚT PHANH PALĂNG CẦU TRỤC 3 TẤN
Cuộn hút Pa Lăng nâng hạ 5 tấn
CUỘN HÚT PA LĂNG NÂNG HẠ 5 TẤN
Cuốn hút phanh nâng hạ Pa Lăng 10 tấn - Hàn Quốc
CUỘN HÚT PHANH NÂNG HẠ PA LĂNG 10 TẤN – HÀN QUỐC
Cơ chế hoạt động cuộn hút phanh đĩa điện từ 15 tấn
Cơ chế hoạt động cuộn hút phanh đĩa điện từ 15 tấn
Cuộn hút phanh động cơ Hàn Quốc hai cấp độ
CUỘN HÚT PHANH ĐỘNG CƠ HÀN QUỐC HAI CẤP ĐỘ
MÁ PHANH CẦU TRỤC 15 TẤN
MÁ PHANH CẦU TRỤC 15 TẤN ( ĐĨA SẮT)
ĐĨA SẮT MÁ PHANH PA LĂNG 10 TẤN
ĐĨA SẮT MÁ PHANH PA LĂNG 10 TẤN
MÁ PHANH TỜI NÂNG 5 TẤN
MÁ PHANH TỜI NÂNG 5 TẤN
MIẾNG SẮT MÁ PHANH CẦU TRỤC 3 TẤN
MIẾNG SẮT MÁ PHANH CẦU TRỤC 3 TẤN
Chức năng đĩa sắt Pa Lăng 2 tấn
CHỨC NĂNG ĐĨA SẮT PA LĂNG 2 TẤN
MIẾNG PHÍP PHANH TỜI 15 TẤN
MIẾNG PHÍP PHANH TỜI 15 TẤN
DÁN MÁ PHANH CẦU TRỤC 10 TẤN
DÁN MÁ PHANH CẦU TRỤC 10 TẤN
KÍCH THƯỚC MIẾNG PHANH PA LĂNG 3 TẤN
KÍCH THƯỚC MIẾNG PHANH PA LĂNG 3 TẤN
GIA CÔNG DÁN MÁ PHANH 2 TẤN
GIA CÔNG DÁN MÁ PHANH 2 TẤN