HOTLINE:

0988 649 887

EMAIL:

dlmecoltd@gmail.com

HOTLINE:

0988 649 887

Chổi lấy điện cầu trục 1P-200A

Mã sản phẩm: 200 A

Phone: 0988 649 887 – Hotline: 0965 735 665

Trả tiền đúng
giá trị sản phẩm

Giao hàng
toàn quốc

Đổi,trả hoàn tiền
với sản phẩm lỗi

Thiết bị cầu trục ngày càng sử dụng rộng dãi trong công nghiệp do cải tiến tăng năng xuất rất cao được sử dụng trong.

  • Công nghiệp sản xuất
  • Công nghiệp nặng
  • Công nghiệp khai thác
  • Các khu vui trơi sử dụng động cơ điện.

Hình ảnh trực quan của thiết bị.

1 20

Còn rất nhiều thiết bị khác xin Liên hệ với công ty cổ phần cơ khí xây lắp và thương mại DL để có thêm lựa trọn: 0988 649 887 .