HOTLINE:

0988 649 887

EMAIL:

dlmecoltd@gmail.com

HOTLINE:

0988 649 887

Tải trọng của cầu trục

Tải trọng cầu trục – vấn đề gây tranh cãi rất nhiều với những người đang làm trong môi trường kết cấu nhà công nghiệp. Tải trọng của cầu trục, cổng trục thường được nhà cung cấp quy định trong bản báo giá cũng như bản vẽ kỹ thuật. Vì vậy, trong bài viết này, cầu trục DL sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem tải trọng là gì và tham số này thực sự có ý nghĩa gì?

Tải trọng nâng của cầu trục – cổng trục là gì?

Tải trọng nâng, hay sức nâng tối đa, tải trọng thiết kế của cầu trục – cổng trục là cùng một thuật ngữ nói về khả năng nâng, hạ của thiết bị, có đơn vị là kg hay tấn.

VD: Trong thông số kỹ thuật ghi Tải trọng thiết kế: 15 tấn, có nghĩa là cầu trục này có sức nâng tối đa là 15 tấn.

Phân loại tải trọng.

1.     Tải trọng nâng danh nghĩa Q

Về nguyên tắc, người ta định nghĩa tải trọng danh nghĩa có thể 1 trong 2 dạng sau:
– Là tải trọng lớn nhất mà kết cấu máy chịu được (không tính tới tải trọng quá tải được quy định theo tiêu chuẩn).

– Là tải trọng mà kết cấu máy thường xuyên làm việc ổn định.

Ở đây, tải trọng nâng danh nghĩa của cầu trục – cổng trục được hiểu là trọng lượng lớn nhất của vật nâng mà thiết bị có thể nâng được, và được tính theo công thức sau:

Q = Q+ Qh

Trong đó:    Q– trọng lượng của thiết bị mang

Qh – trọng lượng danh nghĩa của vật nâng (trọng lượng lớn nhất của vật mà máy có thể nâng được)

2.     Tải trọng do trọng lượng của bản thân cầu trục dầm đơn – cổng trục

Trọng lượng của bản thân cầu trục – cổng trục bao gồm: trọng lượng của các chi tiết máy + cụm máy + kết cấu kim loại.

Trong khi tính toán và thiết kế thường bỏ qua trọng lượng bản than của nó  trừ một số chi tiết có trọng lượng lớn.

3.     Tải trọng của gió

Tải trọng gió – một loại tải trọng động đặc biệt, có nghĩa là lực đẩy ngang của gió.

Đối với máy làm việc trong nhà như cầu trục, áp lực gió không đáng kể nên có thể bỏ qua. Còn các máy làm việc ngoài trời như cổng trục thì phải tính toán đến tải trọng do gió gây ra.

Tải trọng gió thay đổi một cách ngẫu nhiên, trị số phụ thuộc và thời tiết, khí hậu của từng vùng. Toàn bộ tải trọng gió được xem như tác dụng theo phương ngang và được tính toán theo công thức:

Wg = q.n.c.β.A

Trong đó:    q – áp lực gió

                   n – hệ số kể đến sự tang áp lực gió theo chiều cao

                   c – hệ số cản khí động lực học

                   β – hệ số động lực học kể đến đặc tính xung động của tải trọng gió

                   A – hệ số phụ thuộc tải trọng nâng Q và tấm với L

4.     Tải trọng khi dựng lắp

Khi này tải trọng do trọng lượng bản thân được lấy tăng lên 15 – 20%.

Khi tính toán phải kể đến tải trọng gió, các lực xuất hiện trong quá trình dựng lắp. Áp lực gió lấy khoảng 500 N/m2  .

5.     Tải trọng động.

Để khảo sát động lực học của cầu trục – cổng trục ta cần phải xây dựng được mô hình bài toán về động lực học máy, sau đó lập và giải phương trình chuyển động của hệ thống.

Cơ cấu cầu trục – cổng trục có thể quy về sơ đồ đơn giản nhất bao gồm một khối lượng, hai, ba khối lượng hoặc nhiều hơn. Các khối lượng quy dẫn được liên kết với nhau bằng các phần tử đàn hồi. Bài toán sẽ càng phức tạp khi số các khối lượng càng lớn. Trong các bài toán thực tế thường dùng các sơ đồ đơn giản sao cho vẫn mô tả được quá trình làm việc của máy, đồng thời kết quả có độ chính xác có thể chấp nhận được. 

Tải trọng ảnh hưởng như thế nào đến cầu trục – cổng trục?

Tải trọng của cầu trục quyết định kiểu cầu trục cần phải sử dụng.

Với tải trọng từ 1 –  ≤ 20 tấn thì cầu trục dầm đơn sẽ được sử dụng

Với tải trọng >20 tấn thì cầu trục dầm đôi được sử dụng, tuy nhiên giá thành sẽ cao hơn.

-Tải trọng nâng càng lớn thì động cơ nâng công suất càng cao, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện cho cầu trục – cổng trục.

Thiết bị hạn chế tải trọng nâng:

Cầu trục là loại thiết bị có trọng tải nâng không thay đổi, vì thế nên chỉ cần lắp thiết bị là hạn chế tải trọng nâng tối đa.

Loại thường dùng là bộ hạn chế tải trọng nâng dạng lò xo được treo ở cuối nhánh cáp trong pa lăng nâng.

Nếu trọng tải vượt quá mức cho phép thì thiết bị này sẽ ngắt mạch điện làm cho cầu trục ngừng hoạt động hoặc phát ra tín hiệu thong báo.

=>> Xem thêm: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu trục dầm đôi